Burn Firebird (Moyuru Hinotori)

Holder
Japanese Lyrics

Heiwa he no nori kome tonosorani

Roman no himete ryusei hashiru

Ano hinotori wo

Warera no hokoru kagaku ninja tai

Gatchaman Gatchaman

Izayuke

Uchu no kanatayo harunkanaseiza

Arashi wo yobuka seigi no tameni

Nyu goddo fenikkusu

Moyuru hinotori moyuru hinotori Aa

Taiketsu no toki wa ita hoshimokoru

Fuyu no yozorakita he mukau

Ano hinotori wo

Chikyu o mamoru kagaku ninja tai

Gatchaman Gatchaman

Izatobe

Ginga no hateyo harukana seiza

Karada wo kogasunoka Seigeinotameni

Nyu goddo fenikkusu

Moyuru hinotori moyuru hinotori Aa

Uchuni odoru kagaku ninja tai

Gatchaman Gatchaman

Imakoso

Matataku hoshiyo harukana seiza

Kyomokuka seigi no tameni

Nyu goddo fenikkusu

Moyuru hinotori moyuru hinotori Aa

English Lyrics

A prayer of peace in the Eastern sky

A falling star hides romance

The firebird

We're proud of the Science Ninja Team

Gatchaman Gatchaman

Go now

Beyond space to a far off constellation

Call a storm for the benefit of righteousness

New God Phoenix

Burn firebird burn firebird Aa

Stars are frozen when the showdown comes

Facing North in the winter's night sky

That firebird

Protect the Earth Science Ninja Team

Gatchaman Gatchaman

Fly now

Beyond the Milky Way to a far off constellation

A body burns for the benefit of righteousness

New God Phoenix

Burn firebird burn firebird Aa

Jump into space Science Ninja Team

Gatchaman Gatchaman

Now indeed

A winking star in a far off constellation

Go today for the benefit of rightteousness

New God Phoenix

Burn firebird burn firebird Aa