Covering the Earth in Flowers (Chikyu ni Hana no Kamu wo)

holder
Japanese Lyrics

Chikyu ni hana no kamu wo

Hoshi tachi no hanabira tsumiatsumete

Amou you kagayaku kamu wo

Sore wo chikyu ni kabuseteyaro

Chikyu ni hana no kamu wo

Inseki wo taiki ga mo yasu yo ni

Hatenai akuma no shinryaku mo

Aiga itsukawa kyomerutaro

Chikyu ni hana no kamu wo

Hittori moeru ai no kono hoshi ni

Kodomo ra no miruyume tsumiatsumete

Amo yo suteki na kamu wo

Sore wo chikyu ni kabusete yaro

Chikyu ni yume no kamu wo

Aozora ga kokoro wo arau yo ni

Minikui akuma no tsume atomo

Aigakanarazu uzumeru daro

Chikyu ni yume no kamu wo

Minna ikiru aino kono hoshi ni

English Lyrics

Covering the Earth in flowers

Stars as petals, pick them

Gather them at the shining crown

That fellow will cover the Earth

Covering the Earth in flowers

A meterorite burns in the atmosphere

The endless agression of the devil

Love will be purified someday

Covering the Earth in flowers

A star burns as a person's love

See the Childrens dreams, pick them

Gather them at the shining crown

Cover the Earth with them

Covering the Earth in Dreams

A blue sky washes away ill feelings

Slash the ugly devil

Love is certain, add to it

Covering the Earth in dreams

Everyone lives, Love in that star