Our Gatchaman (Bokura no Gatchaman)

holder
Japanese Lyrics

Shurururu rururu shururururu

Arega uwasa no oo Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

mashiroki haotoga chu ni tobu

akai taiyo hitomi ni ukete

Aito yukiga hibana wo chirasu

Bokura no tomdachi go hito no yusha

Kimi no ikoze bokumo ikusa

Kagaku ninja tai Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

Arega bokura no oo Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

Subayaki hanekage ga kaze wo kiru

Aoi gekko tsubasa ni ukete

Nantsu no umi iku iiguru sha-pu

Kimi mo tsuzuko bokumotsuzuku

Kagaku ninja tai Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

Arega tanomi no oo Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

Goon senko kura wo saku

Shiroi wakusei kibo wo hasete

Hatenai uchu ni goddo fenikkusu

Akuma wo tatakuzo gojin no chikai

Kimi mo susumo boku mo susumu

Kagaku ninja tai Gatchaman

English Lyrics

Shurururu rururu shururururu

The rumor of, oo, Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

A pure white flapping sound flying in the air

The setting sun fills your eye

Love and courage scatter as sparks

Our friends, the five heroes

You go, I go

Scinece Ninja Team Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

They're ours, oo, Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

A swift feather creating shadows on the wind

The blue moonlight catches the wing

Go to the seven seas, Eagle Sharp

You continue, I continue

Science Ninja Team Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

We ask, oo, Gatchaman

Shurururu rururu shururururu

From the gloom comes a deafening roar

Hope for the white planet

The God Phoenix, has no limit in space

Five people swear to beat the devil

You advance, I advance

Science Ninja Team Gatchaman